Historia kościoła

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Obecny kościół, drewniany na murowanym fundamencie, wystawiono w pocz. XVIII w. W 1882 r. odnowiony i poszerzony, dobudowano murowaną frontową przybudówkę i murowaną zakrystię. W latach 1920–1922 odrestaurowany. Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy, z wyższym wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Poświęcony po II wojnie światowej przez bpa Wincentego Tymienieckiego. W 2001 r. postawiono nowe ogrodzenie, w 2003 r. wykonano malowanie drewnianej elewacji, a w 2004 r. pomalowano dach kościoła.

Wyposażenie kościoła:

Ołtarz główny barokowy z rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa Męczennika z końca XVII w. Ołtarze boczne – barokowe (w lewym krucyfiks rokokowy z XVIII w.) z rzeźbami Matki Boskiej i św. Jana Apostoła, w prawym obraz św. Antoniego z XVIII w. Organy stare i nowe, 2 dzwony, Droga Krzyżowa – współczesna.

Źródło: Archidiecezja Łódzka

Kościół Św. Jakuba Apostoła w Leźnicy Wielkiej